Praktijkregels

Praktijkregels Huisartsenpraktijk Weerdsingel

Om de zorg voor iedereen zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal praktijkregels opgesteld. We proberen zo iedereen de juiste zorg op het juiste tijdstip te bieden.
 

Bejegening

Deze dient wederzijds respectvol en rustig te gebeuren.

Balie

Als degene voor u bij de balie wordt geholpen, vragen wij u in verband met de privacy buiten de schuifdeur te wachten.

Inloopspreekuur

U dient zich voor 8.30 te melden bij de balie. U wordt vervolgens op volgorde van binnenkomst binnengeroepen. Om de wachttijd te bekorten is het inloopspreekuur alleen bedoeld voor kleine korte klachten! Het kan zijn dat tijdens uw wachttijd andere patiënten eerder worden binnengeroepen. Dit komt omdat zij een afspraak hebben bij een andere zorgverlener of omdat zij ernstig ziek zijn.

Afspraken maken

Voor een normale afspraak staat een tijd van 15 minuten. Dit is meer tijd dan gebruikelijk in een huisartsenpraktijk, er is dus ruimte voor meerdere vragen. Als u veel vragen heeft “opgespaard” of het betreft ingewikkelde problematiek, kan het ook zijn dat de huisarts u vraagt een nieuwe afspraak te maken.

De assistente vraagt u ook naar de reden van uw afspraak. Zo kan zij prioriteit geven aan uw klacht als dit nodig is en kan uw huisarts zich goed voorbereiden.

Visites

Visites worden alleen gereden als het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. De assistente vraagt u om daaromaltijd naar de reden van de visite. Visites dient u vóór 10.00 uur aan te vragen.

Verhinderd?

Heeft u een afspraak op het spreekuur van een huisarts of praktijkondersteuner, maar bent u verhinderd? Laat het ons tijdig weten! Iemand anders kan dan van uw plaatsje gebruik maken!

Huisdieren

I.v.m. hygiene zijn huisdieren niet welkom bij ons. Een uitzondering vormen hulphonden, bijv bij slechtziendheid, graag dit vooraf vermelden bij uw afspraak.