Medisch dossier

Inzage in uw medisch dossier

U heeft als patient het recht op inzage van uw medisch dossier of om hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. Ook de persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van u als patient. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan de site van de artsenfederatie van de KNMG: KNMG inzage dossier.

Nabestaanden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en het een en ander willen uitzoeken. U kunt dan contact opnemen met de huisarts, vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Kopie medisch dossier

U kunt bij de assistente een afspraak maken voor inzage in uw dossier samen met de huisarts of een verzoek indienen voor een kopie van uw medisch dossier. Let op: als u het goed vindt dat uw partner het dossier bij ons ophaalt, moet u hiervoor vooraf  toestemming voor geven!