Klacht

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u altijd uw klachten met een van de huisartsen bespreken, dan kunnen wij proberen uw onvrede voor u op te lossen. U kunt hiervoor een afspraak maken op het spreekuur.

De praktijk beschikt ook over een klachtenformulier, welke u kunt aanvragen bij de assistente. Binnen één week wordt dan contact met u opgenomen door een van de huisartsen.

Is het lastig voor u uw klacht met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfuntionaris is eventueel bereikbaar op telefoonnummer 088 0229190.


Als u er met uw huisarts en met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitk omt, kunt u een uitspraak over uw klachten vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen.DE commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www. skge.nl